Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας (αρχαίας-μεσαιωνικής-νέας)

Κατηγορία:

Το Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας είναι ένας γλωσσικός θησαυρός που δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αναζητήσει λεξιλογικό υλικό από όλες τις περιόδους της ελληνικής γλώσσας, αλλά και να αποκτήσει εικόνα της σημασιολογικής και τυπολογικής εξέλιξης των λεξικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύει επίσης τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, συνδυάζοντας τη διαχρονία με τη συγχρονία. Κάθε λεξικογραφικό έργο, δεν είναι μια ψυχρή παράθεση τύπων, όρων και ερμηνευμάτων, αλλά εκφράζει ένα πολιτισμικό περιεχόμενο: οι λέξεις είναι τα κλειδιά για τη σκέψη και την υλική πραγματικότητα. Και το παρόν λεξικό παρουσιάζει μέσα από τις σελίδες του την πολιτισμική διαδρομή χιλιετιών που διήνυσε ο ελληνισμός από τους μυκηναϊκούς χρόνους ως την αυγή του 21ου αιώνα.

Αριθμός Τόμων

13

Μέγεθος

Σημείωση